География

Основни факти за Село Игнатица
Името на английски: Ignatitsa
Транскрипции на английски: Ignatica, Ignatitza
Местоположение: Северозападен регион
Разстояние до столицата: 47.863 km от София
Геогр.ширина (Latitude): 43.06667N
Геогр.дължина (Longitude): 23.58333E
Надморско равнище: 300 - 499m
Област: Враца
Община: Мездра
Площ на Село Игнатица: 29.506km2 (НСИ)
Население на Село Игнатица: 668 жители (към 01/01/2007 - НСИ)
Пощенски код на Село Игнатица: 3167
Телефонен код на Село Игнатица: 09122 от България, 003599122 от чужбина

 

      Игнатица е село във Врачанска област, Мездренска община с население 840 жители. Разположено е в североизточното подножие на Ржана планина, която е част от Западна Стара планина, при надморска височина 350 м., на дясното поречие на р. Искър, на 25 км. от гр. Мездра.
      Релефът е нископланински и среднопланински, доста пресечен, като в близост се разполагат следните по-известни за района била и върхове: Одаловска чука-474 м. надморска височина; Гръчка чукла-623 м.н.в.; Райкова чукла - 952 м.н.в.; вр. Шумер-1293 м.н.в. Има прокаран удобен път от селото до вр. Шумер и няколко туристически пътеки. Игнатица е отправен пункт за туризъм с маршрути към Ржана планина , за хижа "Лескова"-1455 м.н.в. и Врачанска планина на север с хижа "Пършевица"-1482 м.н.в. Има туристическа спалня. Свързва се чрез асфалтиран път при село Зверино с важния ж.п. и шосеен път през Искърския пролом от София за Видин. Има автобусни връзки с Мездра и Елисейна. На североизток от Игнатица се намира Черепишкия карстов район и Черепишкия манастир, свързани с историята на България преди и по време на турското робство, и интересни за научни и туристически посещения.
      Районът около Игнатица е сравнително богат на полезни изкопаеми - има находища на барит, графит и уран. Скалите са представени от старопланински линиаментни гранити и гранитоиди, и варовици.
      Климатичните условия са умерено-континентални и отчасти планински. Средната юлска температура е около 20оС, средната януарска температура е 0оС. Годишните валежи са около 600-650 мм годишно. През лятото преобладават западните и северозападните ветрове, а през зимата - североизточните.
      Почвените ресурси са представени от светло сиви и тъмносиви горски почви, а в по-високите части около селото-кафяви горски и планински ливадни почви. Билните заравнености са заети с пасища. Населението се занимава главно с овцевъдство, говедовъдство и овощарство. Отглеждат се лозя и овощия, а също и картофи в по-високите части на планината.
      Горските ресурси са представени главно от широколистни видове-дъб, бук, габър, ясен. На отделни места в широколистните гори се открояват и изкуствени насаждения от иглолистни видове-бор, ела.
      От населението 3% са на възраст до 7 години, 10% са от 7 до 18 години. В работоспособна възраст са около 53% от жителите на селото. 
      Преобладаващата част от жителите на с. Игнатица са със средно образование-41%, основно образование-38%, начално-13%, средно специално-6%, полувисше и висше по 1%.
      Няма регистрирани земеделски кооперации в района на селото.
      Работещите фирми са предимно с търговска дейност, има и една с производствена-фирма която произвежда качествени миещи препарати и пластмасови изделия.
       Бъдещето на село Игнатица е в развитието на туризъм и високо-планинско екологично животновъдство.

Карта
 
История

Районът на селото е обитаван още от дълбока древност. Още в първото хилядолетие преди Христа /около пети век/ Искърският пролом е заселен от тракийското племе Трибали. През 75 г. пр. Хр. римските легиони навлизат в днешна Северна България, а през 29 - 28 г. пр. Хр. включват земите на Искърския пролом в Римската провинция Тракия. По това време и до края на римската епоха селото се е простирало в днешните територии на селата Зверино и Игнатица. През Възраждането, когато започват освободителните борби, покрай селото преминава четата ......виж още

 
НОВИНИ
    Все още няма добавени новини!
ГАЛЕРИЯ